Training & Seminars

Executive-training

Aansprekende, praktische en leerzame kennisoverdracht over de werking van de hersenen. Gevorderde interpretatie van lichaamstaal. Goede oefeningen op basis van diverse media om de theorie om te zetten in praktijkvaardigheden.
Meer info

Expert-training

Diepgaande theorie en intensieve oefeningen om kennis van lichaamstaal te verbeteren. Bestudering van micro-expressies, diverse bronnen en praktische toepassingen om de complexe kennis in de praktijk te brengen.
Meer info

Seminars

Interactieve sessie voor netwerkclubs, hoorcolleges en (sales)events. Binnen korte tijd wordt op ludieke wijze kennisgemaakt met de werking en interpretatie van lichaamstaal. Na deze verkorte cursus is de opgedane kennis direct toepasbaar.
Meer info